Ρωτήσαμε τον Άρη Θεοδοσίου – Αρχιτέκτονα, ποιες είναι οι διαδικασίες που χρειάζονται για να κτιστεί ένα σπίτι!

Ο Άρης μας εξήγησε την κατάσταση με το δικό του πολύ απλό τρόπο.


Τι Μηχανικούς χρειάζεται για να κτιστεί ένα σπίτι; 

Ξεκινώντας, για να κτιστεί ένα καινούργιο σπίτι χρειάζεται τουλάχιστον αυτούς τους 4 μηχανικούς :
Αρχιτέκτονα
Πολιτικό Μηχανικό
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Μηχανολόγο Μηχανικό (σε κάποιες περιπτώσεις ο μηχανολόγος μπορεί να μην χρειάζεται αλλά αυτό είναι αρκετά σπάνιο πλέον).

Επίσης σύμφωνα με νέες οδηγίες και κανονισμούς χρειάζεται και κάποιος για να κάνει την μελέτη ενεργειακής απόδοσης, αλλά αυτό συνήθως γίνεται από τους ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους μηχανικούς.

Τα μικρά αρχιτεκτονικά γραφεία (συνήθως αρχιτέκτονες που είναι μόνοι τους), δεν έχουν κάποιο πολιτικό μηχανικό στο γραφείο και συνήθως έχουν 2-3 πολιτικούς μηχανικούς που συνεργάζονται, συνήθως πολιτικό μηχανικό βρίσκεις εντός γραφείου σε μεσαία ως μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία, αλλά και αυτό όχι πάντα.

Ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς είναι απίθανο να βρεις σε αρχιτεκτονικά γραφεία, (Βασικά σε κανένα από τα μεγάλα γραφεία στα οποία έχω δουλέψει ή έχω ακούσει δεν έχουν δικούς τους μηχανολόγους γιατί συνήθως συνεργάζονται με κάποιους), όμως συνηθίζεται η μεταξύ τους συνεργασία, των ηλεκτρολόγων και των μηχανολόγων, σε κοινό γραφείο.

Επίσης μερικές φορές αναλόγως του μεγέθους του κτηρίου, αλλά και γενικότερα, είναι καλό πριν να δοθούν τα σχέδια για προσφορές να υπάρχει ένα Επιμετρητής Ποσοτήτων, ο οποίος εκδίδει τεύχη ποσοτήτων που δίνονται μαζί με τα σχέδια προσφορών.

Τα τεύχη ποσοτήτων διευκολύνουν την αντιπαραβολή των υλικών μεταξύ των διαφόρων προσφορών, και μειώνουν τα λάθη στις προσφορές που κυρίως οφείλονται σε διαφορές στα υλικά.


Ποια είναι η ορθή διαδικασία για το κτίσιμο ενός σπιτιού

Όταν οι πελάτες εγκρίνουν τα προσχέδια και αποφασίσουν πως θα προχωρήσουν με την κατασκευή του κτηρίου, η πιο συνήθης διαδικασία που για κάποια στάδια επιβάλλεται και από την νομοθεσία είναι :

-          Έκδοση Πολεοδομικής Άδειας (μόνο αρχιτέκτονας)
-          Έκδοση Οικοδομικής Άδειας (όλοι οι μηχανικοί)
-          Σχεδιασμός κατασκευαστικών σχεδίων από όλους τους μηχανικούς και έγκριση από τον πελάτη

-          Έκδοση σχεδίων (μαζί με τεύχη ποσοτήτων) και πρόσκληση Εγγεγραμενων Εργολάβων (με ενεργή άδεια ανάλογη του έργου) για να δώσουν προσφορά (οι εργολάβοι που καλούνται είναι για την κατασκευή του κτηρίου (κτίστες), ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι (υδραυλικοί)
-          Παραλαβή προσφορών, αξιολόγηση και ανάθεση της κατασκευής στους διάφορους εργολάβους

-          Κατασκευή του κτηρίου και επιβλέψεις από όλους τους μηχανικούς

-          Στην περίπτωση που το τελειωμένο κτήριο έχει διαφορές από τα σχέδια της Άδειας Οικοδομής, χρειάζεται να κατατεθούν σχέδια για Καλυπτική Άδεια
-          Έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης (άδειας τελικής έγκρισης) του κτηρίου

Ένα περίπου όλα αυτά χρειάζονται για ένα κτήριο, και αυτά αν όλα πάνε καλά και ο χώρος που θα κατασκευαστεί είναι εγγεγραμμένο οικόπεδο.

Αν όχι και είναι γραμμένο χωράφι και χρειάζεται να γίνει διαχωρισμός οικοπέδου (άσχετα αν στο τέλος πάλι ένα οικόπεδο θα είναι) θα χρειαστεί και Τοπογράφος Μηχανικός που και πάλι είναι ανεξάρτητος μηχανικός.

Όλοι οι Μηχανικοί είναι ανεξάρτητοι και η αμοιβή τους είναι διαφορετική από αυτήν των αρχιτεκτόνων - εκτός από την περίπτωση που ο πολιτικός μηχανικός είναι εντός του γραφείου του αρχιτέκτονα, όπως επίσης και τα τέλη/δικαιώματα που χρειάζονται να πληρωθούν κατά την κατάθεση/παραλαβή των αδειών αυτά είναι διαφορετικά και πληρώνονται από τον πελάτη.
 
Από τον Άρη Θεοδοσίου – Αρχιτέκτονα στο AtYourService