Το κεφάλαιο της παιδείας ήταν διαχρονικά αυτό στο οποίο επένδυαν και επενδύουν όλες οι δημοκρατικές και ανεπτυγμένες κοινωνίες.

Στο κεφάλαιο αυτό πέρα από τη συμμετοχή του συντεταγμένου κράτους μέσω των δημοσίων σχολείων, αναμφίβολη είναι και η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, είτε μέσω ιδιωτικών σχολείων και ινστιτούτων είτε μέσω των ιδιωτών καθηγητών. 

Πολύ λανθασμένα βέβαια η ιδιωτική πρωτοβουλία στο χώρο της εκπαίδευσης αντιμετωπίζεται με σκωπτικότατα, για πολλούς και διάφορους λόγους.

Παρ όλα αυτά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, που είναι οι γονείς και οι μαθητές, αναγνωρίζουν την αξία και σε πολλές περιπτώσεις την αναγκαιότητα της ύπαρξης της.

Άλλωστε όπως σε όλα τα αγαθά, έτσι και στον τομέα της εκπαίδευσης, η επιλογή των ανθρώπων, που  οδηγούν στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο κάθε ένας, είναι αναφαίρετο δικαίωμα του.

Η επιλογή όμως αυτή πρέπει να γίνεται με κάποια κριτήρια.
 
  1. Πρώτα άνθρωπος και εκπαιδευτικός και μετά καθηγητής.

Ξεκινώντας λοιπόν αγαπητοί γονείς να αναζητάτε τα κριτήρια αυτά, πρώτα και κύρια δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος που θα επιλέξετε, θα ασχολείται με το παιδί σας.

Σκοπός βέβαια δεν είναι οι κοινωνικές σχέσεις αλλά η γνώση.

Παρ όλα αυτά το επίπεδο κοινωνικής μόρφωσης του καθηγητή, η επαφή και η επικοινωνία του με τους μαθητές, είναι απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη μιας σχέση αλληλοσεβασμού, αλλά και οι βάσεις πάνω στις οποίες θα οικοδομηθεί η γνώση.

Επομένως αυτό που επιβάλλεται είναι μια πρώτη ουσιαστική γνωριμία και επικοινωνία σας με τον υποψήφιο διδάσκοντα.
 
  1. Επάρκεια γνωστικού αντικειμένου και εμπειρία.

Πρωταρχικό κριτήριο επίσης αποτελεί και η επάρκεια του διδάσκοντα όσον αφορά το γνωστικό του αντικείμενο.

Οπωσδήποτε αυτό δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί εξ αρχής , είναι εύκολο όμως να διαπιστωθεί με το πέρασμα του χρόνου, από την πρόοδο που σημειώνει ο μαθητής.

Οπωσδήποτε πρέπει να σημειωθεί ότι απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα για να μπορέσει ο διδάσκοντας να αναδείξει τη δουλειά του, όπως επίσης και η θετική ανταπόκριση του μαθητή.

Η γνώση και τα ουσιαστικά αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκύπτουν από την αμφίδρομη σχέση διδάσκοντα – μαθητή. Σε κάθε περίπτωση η εμπειρία του διδάσκοντα αποτελεί αναμφίβολα εγγύηση. 
 
  1. Συστάσεις από άλλους γονείς και μαθητές.

Ένας εύκολος τρόπος για την αναζητήσετε τον  κατάλληλο καθηγητή αποτελεί η σύσταση του από άλλους γονείς και μαθητές κάτι που αποτελεί συνήθη τακτική.

Αυτή βέβαια δεν είναι πάντα η ενδεδειγμένη λύση καθώς ο κάθε μαθητής έχει τις δικές του ανάγκες ανάλογα με το επίπεδο αλλά και την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται.

Παρ όλα αυτά οι καλές συστάσεις από προηγούμενες εμπειρίες ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες λανθασμένης επιλογής.
 
  1. Το κόστος δεν πρέπει να αποτελεί το πρώτο κριτήριο επιλογής.

Οπωσδήποτε οι καιροί που διανύουμε είναι δύσκολοι παρ όλα αυτά οι προτεραιότητες σας ως γονείς, όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών σας, παραμένουν οι ίδιες ίσως τώρα περισσότερο από ποτέ.

Το εργασιακό περιβάλλον, που διαμορφώνεται, είναι άκρως ανταγωνιστικό και με αυξημένες απαιτήσεις. Για τις περισσότερες οικογένειες η επιθυμία, για δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, γίνεται ανάγκη. 

Η επιλογή των ανθρώπων που θα καθοδηγήσουν σωστά το παιδί σας μπορεί να σας απαλλάξει από επιβαρύνσεις που θα συνεπάγεται η φοίτηση σε κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή κολλέγιο.

Ακόμα και αν το τελευταίο προκύπτει από επιλογή, οπωσδήποτε η προηγούμενη γνώση θα αποτελεί τη βάση για να μπορεί ο φοιτητής πλέον να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης.

Κανόνα αποτελεί, όπως και σε όλα τα αγαθά, ότι το φθηνότερο ή το ακριβότερο  δεν είναι πάντα και το καλύτερο.
 
  1. Ο κάθε ένας στο ΄΄είδος΄΄ του.

Παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόμενο ακόμα και οι ίδιοι οι γονείς να ζητούν από καθηγητή συγκεκριμένης ειδικότητας να διδάξει στο παιδί τους μαθήματα άλλων ειδικοτήτων.

Αυτό συμβαίνει κυρίως στα μαθήματα θετικών επιστημών όπου ένας καθηγητής  π.χ. Φυσικής διδάσκει και Χημεία και Μαθηματικά και Βιολογία.

Οι ειδικότητες αυτές έχουν τόση σχέση μεταξύ τους όση και οι ειδικότητες της Ιατρικής. Θα εμπιστευόσασταν λοιπόν έναν Ορθοπεδικό για καρδιολογικά θέματα; H απάντηση είναι αυθόρμητη και προφανής.

Αναζητήστε λοιπόν αυτούς που έχουν την επάρκεια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του παιδιού σας.

Η γνώση είναι όπλο στα χέρια αυτού που την κατέχει αλλά και απαίτηση της σύγχρονης κοινωνίας. Προϋποθέτει όμως αδιάκοπη προσπάθεια και σωστή καθοδήγηση από τους  κατάλληλους ανθρώπους.

Η επιλογή ενός καθηγητή επιβάλλεται να γίνεται με συγκεκριμένα και ορθολογικά κριτήρια. Μην τα αγνοήσετε.
 
Το blog αυτό έχει γραφτεί από τον Πολυχρόνη Κουσίδη - Καθηγητή Φυσικής