Η υπέρυθρη θερμογραφία αναγνωρίζεται ως ιδανική μη-καταστρεπτική μέθοδος προληπτικής συντήρησης και τεχνικής επιθεώρησης κτιριακών, βιομηχανικών & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ανακαλύψτε  κρυφά προβλήματα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία θερμικής απεικόνισης.

H υπέρυθρη θερμογραφία είναι μια μέθοδος που σκοπό έχει την πρόληψη και την έγκυρη επιδιόρθωση ενός προβλήματος. Οι υπέρυθρες (IR) τεχνικές χρησιμοποιούνται κοινώς σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών της μηχανολογίας, της ηλεκτρολογίας, της ιατρικής και άλλων επιστημών.
 
Με την βοήθεια της υπέρυθρης ακτινοβολίας, ανιχνεύουμε τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις επιφάνειες διαφόρων υλικών.

Με την μέθοδο αυτή προσδιορίζουμε και ερμηνεύουμε τις θερμοκρασιακές διαφορές που εμφανίζονται σε υλικά - εφαρμογές και εξάγουμε συμπεράσματα ως προς την ορθή θερμική θωράκισή τους. Με λίγα λόγια η θερμογραφία είναι σαν ένα MRI του σπιτιού σας!
 


Πως δουλεύει μια σωστή θερμογραφία

Για να μπορούμε να δούμε καθαρά κάποιο πρόβλημα χρειαζόμαστε διαφορετικές θερμοκρασίες. Το πρόβλημα θα εμφανιστεί ως πιο κρύο ή πιο ζεστό αναλόγως της περίπτωσης. Η κτηριακή θερμογραφία χρησιμοποιείται μόνο σε τελειωμένα κτήρια που κατοικούνται ήδη.

Για παράδειγμα σε περιπτώσεις υγρασίας, για να μπορέσουμε να δούμε το πρόβλημα θα πρέπει το κτήριο ή τουλάχιστο ο χώρος εκεί να θερμανθεί ή να ψυχθεί για 24 ώρες ούτως ώστε να πετύχουμε διαφορές θερμοκρασίας τουλάχιστο 5 βαθμών μέσα-έξω.

Ο λόγος είναι γιατί το νερό θερμαίνεται και ψύχεται διαφορετικά από τον τοίχο γι’αυτό και θα μπορούμε να δούμε την απορρόφηση της υγρασίας και πιθανά κενά στην κατασκευή όπου μπορεί να εισέλθει νερό της βροχής. Σε περιπτώσεις διαρροών δεν είναι πάντα απαραίτητο.

Αυτές τις πληροφορίες τις βλέπουμε από ειδικές υπέρυθρες θερμοκάμερες οι οποίες φωτογραφίζουν τις θερμοκρασίες υπό μορφή εικόνας.


Ο σωστός θερμογράφος

Η θερμογραφία αναπτύσσεται συνεχώς. Η εξειδίκευση και η εμπειρία είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά στο χώρο.

Πολλές φορές οι γνώσεις από ένα πτυχίο ή ένα δίπλωμα εκπαίδευσης, μας κάνουν να ερμηνεύουμε αυτά που βλέπουμε σύμφωνα με αυτές τις γνώσεις.

Στην ουσία αυτά είναι τα βασικά εφόδια για μια σωστή διάγνωση και στην ουσία περιγράφει τι βλέπουμε στην εικόνα. Η ικανότητα του θερμογράφου να εντοπίζει τις  λεπτομέρειες μέσα από τις εικόνες εξάρτάται από τα παρακάτω:
  • Θερμογραφικές γνώσεις – επίπεδο εμβάθυνσης θερμογράφου
  • Πρακτική εξάσκηση – εμπειρία από τη συνεχή χρήση της θερμοκάμερας στον συγκεκριμένο τομέα
  • Γνώσεις για το αντικείμενο που θερμογραφείται – κατανόηση και ερμήνευση το πως εμφανίζεται ο στόχος σε υπέρυθρο φως
  • Γνώση της θερμικής κάμερας και η αξιοποίηση της στο μέγιστο – υπάρχουν διαφορετικές κάμερες για συγκεκριμένες δουλειές
  • Δυνατότητα χρήσης της θερμογραφίας με άλλες εξειδικευμένες μεθόδους π.χ. υγρασιόμετρα για τον τύπο της θερμογράφησης – βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων
  • Γνώση και χρήση ειδικών λογισμικών επεξεργασίας θερμικών εικόνων για δημιουργία αναφοράς – βοηθούν στην εμβάθυνση και εξακρίβωση των ευρημάτων και παρουσίαση τους στην τελική αναφορά
  • Ο χρόνος που απαιτείται για μια σωστή διάγνωση όπου δεν είναι εμφανής η πηγή του προβλήματος είναι μεγάλης σημασίας για αποφυγή λαθών – 5-10 μέρες ώστε ο θερμογράφος να μπορέσει να επεξεργαστεί αρκετές φορές τα ευρήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις η αναφορά δεν είναι απαραίτητη
  • Η ελάχιστη πιστοποίηση Level 1 - σωστές βάσεις γνώσεων
  • Επικοινωνία με τον πελάτη για το ιστορικό του προβλήματος και του κτηρίου – πιθανή χρήση μηχανολογικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων
 

Ο σκοπός

Με τρόπο «ανώδυνο» μπορείτε να βρείτε την πηγή ή περιοχή του προβλήματος και να το λύσετε μια και έξω εξοικονομώντας τελικά και χρήματα.

Ειναι η καλύτερη από τις συνήθεις μεθόδους όπου οι πιθανότητες να βρεθεί η πηγή του προβλήματος με ακρίβεια λιγοστεύουν καθώς δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες και τεκμήρια.

Με τη μέθοδο αυτή υπολογίζουμε την έκταση ενός προβλήματος και εντοπίζουμε προβλήματα όπου οι συνέπειες τους δεν είναι ακόμα ορατές σε εμάς. 

O Οδηγός αυτός έχει φτιαχτεί από την Θερμογράφο Στέλλα Χατζήπαναγη