×
×
Είσοδος×
Φαίνεται ότι υπάρχει λάθος όνομα χρήστη ή κωδικός.
Δοκιμάστε ξανά ή ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ για να αλλάξετε τον κωδικό σας.
Συνδέσου με ένα κλικ! :)
Ξέχασα τον κωδικό μου ? |
x

RIGHTCLIMA | Λευκωσία

7 Εργασίες | 5.0/5

Εργοληπτική εταιρεία Μηχανολογικών Εργασιών, με ειδίκευση στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις κεντρικών θερμάνσεων και συστημάτων κλιματισμού.

Η εταιρεία μας διαθέτει προσοντούχο προσωπικό, κατόχο έγκυρου πιστοποιητικού για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και/ ή συντήρησης σταθερού εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας Κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τον περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη, Μείωση) Νόμο του 2010 (Ν. 23(Ι)/2010) και τους περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας) Κανονισμούς του 2010 (Κ.Δ.Π. 133/2010).

περισσότερα 
περισσότερα 

Οι Υπηρεσίες του Επαγγελματία